A mobile and web application to discover what kind of artist you are! Then you can familiarise yourself in the app with others like you and do the unique assignment for your type at home or in the classroom.
Een mobiel en web app om te ontdekken wat voor kunstenaar jij bent! Daarna kun je je met de app verdiepen in anderen zoals jij en de unieke opdracht doen die bij jouw soort hoort, thuis of in het klaslokaal.
Do the test to discover your artist type!
Doe de test om jouw kunstenaarsoort te ontdekken!
Discover other artists like yourself!
Ontdek andere kunstenaars zoals jij!
Immerse yourself in your type's workstyle with a unique assignment!
Beleef jouw soort's werkstijl met een unieke opdracht!
Back to Top